Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Listopad 2018

30.11.2018
Raport bieżący: RB 68/2018 Informacja o zawarciu umowy udzielenia limitu finansowego znacznej wartości

Data sporządzenia: 2018-11-30 / Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Raport Bieżący: RB 68/2018 Temat: Informacja o zawarciu umowy przyznania limitu finansowego znacznej wartości

30.11.2018
Raport bieżący: RB 67/2018 Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018

Data sporządzenia: 2018-11-30 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 67/2018 Temat: Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018

30.11.2018
Raport bieżący: RB 66/2018 Informacja o wpłynięciu do spółki Emitenta żądania zwołania NWZA

Raport Bieżący: RB 66/2018 Temat: Informacja o wpłynięciu do spółki Emitenta żądania zwołania NWZA Data sporządzenia: 2018-11-30 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

30.11.2018
Raport bieżący: RB 65/2018 Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji Emitenta

Raport Bieżący: RB 65/2018 Temat: Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji Emitenta Data sporządzenia: 2018-11-30 Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

28.11.2018
Raport bieżący: RB 64/2018 Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji Emitenta

Raport Bieżący: RB 64/2018 Temat: Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji Emitenta Data sporządzenia: 2018-11-28 Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl