Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Listopad 2017

17.11.2017
Raport bieżący: RB 42/2017 - Aktualizacja informacji dotycząca listu intencyjnego

Data sporządzenia: 2017-11-17 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

09.11.2017
Raport bieżący: RB 41/2017 - Spełnienie warunków umowy przyrzeczonej przeniesienie własności udziałów

Data sporządzenia: 2017-11-09 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

07.11.2017
Raport bieżący: RB 40/2017 - Zamiana akcji na okaziciela Emitenta na akcja imienne

Data sporządzenia: 2017-11-07 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl