Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Listopad 2016

25.11.2016
Raport bieżący: RB 87/2016 - Doręczenie pozwu REVICO S.A. przeciwko Emitentowi

Data sporządzenia: 2016-11-25 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 38 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych

16.11.2016
Raport bieżący: RB 85/2016 - Niespełnienie warunku – umowa nabycia przez Emitenta udziałów w Spółce CHEMONT Sp. z o.o.

Data sporządzenia: 2016-11-16 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

16.11.2016
Raport bieżący: RB 84/2016 - Niespełnienie warunku – umowa zbycia przez Emitenta udziałów w Spółce Zależnej

Data sporządzenia: 2016-11-16 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

15.11.2016
Raport bieżący: RB 83/2016 - Doręczenie pozwu RAUNDS sp. z o.o. przeciwko Emitentowi

Data sporządzenia: 2016-11-15 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie

03.11.2016
Raport bieżący: RB 82/2016 - Ustanowienie zastawu rejestrowego na mieniu spółki zależnej Emitenta

Data sporządzenia: 2016-11-03 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl