Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Listopad 2014

28.11.2014
Raport bieżący: RB 53/2014 - Aktualizacja raportu bieżącego RB 47/2014

Data sporządzenia: 2014-11-28 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

26.11.2014
Raport bieżący: RB 52/2014 - Powzięcie informacji przez Zarząd Spółki zależnej Emitenta o wycofaniu znaczącego zamówienia

Data sporządzenia: 2014-11-26 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

21.11.2014
Raport bieżący: RB 51/2014 - Podpisanie przez Emitenta umowy – łączne kryterium umowy znaczącej

Data sporządzenia: 2014-11-21 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

18.11.2014
Raport bieżący: RB 50/2014 - Łączne kryterium umowy znaczącej w spółce zależnej – aneks do umowy o najwyższej wartości

Data sporządzenia: 2014-11-18 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

13.11.2014
Raport bieżący: RB 49/2014 - Powzięcie informacji przez Zarząd Spółki zależnej Emitenta o warunkach znaczącego zamówienia

Data sporządzenia: 2014-11-13 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

13.11.2014
Raport bieżący: RB 47/2014/KOR - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Data sporządzenia: 2014-11-13 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

07.11.2014
Raport bieżący: RB 48/2014 - Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy znaczącej

Data sporządzenia: 2014-11-07 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl