Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Listopad 2012

30.11.2012
Raport bieżący: RB 46/2012 - Aktualizacja terminów obowiązywania gwarancji korporacyjnych należytego wykonania kontraktów

Data sporządzenia: 2012-11-30 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

20.11.2012
Raport bieżący: RB 45/2012/KOR - Korekta RB 45/2012 z dnia 20.11.2012 - Informacja o transakcjach akcjami Emitenta – art. 160 ustawy o obrocie

Data sporządzenia: 2012-11-20 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

20.11.2012
Raport bieżący: RB 45/2012 - Informacja o transakcjach akcjami Emitenta – art. 160 ustawy o obrocie

Data sporządzenia: 2012-11-20 / Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

12.11.2012
Raport bieżący: RB 44/2012 - Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2012-11-12 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

06.11.2012
Raport bieżący: RB 43/2012 - Ustanowienie hipoteki umownej

Data sporządzenia: 2012-11-06 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

05.11.2012
Raport bieżący: RB 42/2012 - Zawarcie przez Chemoservis-Dwory S.A. znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2012-11-05 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl