Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Listopad 2011

30.11.2011
Raport bieżący: RB 34/2011 - Zawarcie przez Emitenta umowy znaczącej

Data sporządzenia: 2011-11-30 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

21.11.2011
Raport bieżący: RB 33/2011 - Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta aneksu do znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2011-11-21 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

21.11.2011
Raport bieżący: RB 32/2011 - Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta aneksu do znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2011-11-21 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl