Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Listopad 2009

27.11.2009
Raport bieżący nr 72/2009 Temat: Aneks do umowy kredytowej w rachunku bankowym

Raport bieżący nr 72/2009 Data sporządzenia: 2009-11-27 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

17.11.2009
Raport bieżący nr 71/2009 Temat: Podział akcji Emitenta-dzień wymiany

Raport bieżący nr 71/2009 Data sporządzenia: 2009-11-17 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

10.11.2009
Raport bieżący: RB 70/2009 Temat: Zawarcie Porozumienia w zakresie umów znaczących

Raport bieżący: RB 70/2009 Data sporządzenia: 2009-11-10 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

06.11.2009
Raport bieżący: RB 69/2009 Temat: Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

Raport bieżący: RB 69/2009 Data sporządzenia: 2009-11-06 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

04.11.2009
Raport bieżący: RB 68/2009 Temat: Jednolity tekst Statutu Spółki Chemoservis-Dwory SA

Raport bieżący: RB 68/2009 Data sporządzenia: 2009-11-04 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

03.11.2009
Raport bieżący: RB 67/2009 Temat: Transakcje akcjami osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący: RB 67/2009 Data sporządzenia: 2009-11-03 Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

02.11.2009
Raport bieżący: RB 66/2009 Temat: Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

Raport bieżący: RB 66/2009 Data sporządzenia: 2009-11-02 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl