Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Listopad 2008

21.11.2008
2008-11-21 -- RB 8/2008 Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A

Temat: Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A. Data sporządzenia: 2008-11-21 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

20.11.2008
2008-11-20 -- RB 7/2008 Rejestracja w Krajowym Depozycie akcji serii A

Temat: Rejestracja w Krajowym Depozycie akcji serii A. Data sporządzenia: 2008-11-20 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

20.11.2008
2008-11-20 -- RB 6/2008 Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A

Temat: Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A. Data sporządzenia: 2008-11-20 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

18.11.2008
2008-11-18 -- RB 5/2008 Zatwierdzenie Aneksu nr 6 do Prospeku Emisyjnego

Temat: Zatwierdzenie aneksu nr 6 do Prospektu Emisyjnego. Data sporządzenia: 2008-11-18 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

14.11.2008
2008-11-14 -- RB 4/2008 Zatwierdzenie Aneksu nr 5 do Prospektu Emisyjnego

Temat: Zatwierdzenie aneksu nr 5 do Prospektu Emisyjnego. Data sporządzenia: 2008-11-14 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

12.11.2008
2008-11-12 -- RB 3/2008 Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym

Temat: Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym. Data sporządzenia: 2008-11-12 Podstawa prawna: Inne uregulowania.

12.11.2008
2008-11-12 -- RB 2/2008 Uchwała warunkowa Zarządu K.D.P.W.

Temat: Uchwała warunkowa Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Data sporządzenia: 2008-11-12 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

07.11.2008
2008-11-07 -- RB 1/2008 Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Temat: Uzyskanie dostępu do systemu ESPI. Data sporządzenia: 2008-11-07 Podstawa prawna: Inne uregulowania.


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl