Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Lipiec 2017

27.07.2017
Raport bieżący: RB 27/2017 - Projekty uchwał na zwołane na dzień 24 sierpnia 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta

Data sporządzenia: 2017-07-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

27.07.2017
Raport bieżący: RB 26/2017 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

Data sporządzenia: 2017-07-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

26.07.2017
Raport bieżący: RB 25/2017 - Żądanie akcjonariusza do zwołania NWZA Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2017-07-26 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

24.07.2017
Raport bieżący: RB 24/2017 - Zwiększenie posiadanego pakietu akcji Emitenta – przekroczenie progu

Data sporządzenia: 2017-07-24 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

21.07.2017
Raport bieżący: RB 23/2017 - Zbycie znacznego pakietu akcji Emitenta przez RAUNDS Sp. z o.o.

Data sporządzenia: 2017-07-21 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

21.07.2017
Raport bieżący: RB 22/2017 - Zbycie znacznego pakietu akcji Emitenta przez REVICO S.A.

Data sporządzenia: 2017-07-21 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

20.07.2017
Raport bieżący: RB 21/2017 - Umorzenie postępowania przeciwko Emitentowi

Data sporządzenia: 2017-07-20 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

20.07.2017
Raport bieżący: RB 20/2017 - Zawarcie porozumień z Revico S.A. i Raunds Sp. z o.o.

Data sporządzenia: 2017-07-20 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

06.07.2017
Raport bieżący: RB 19/2017 - Zbycie udziałów – podpisanie przez Emitenta przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów

Data sporządzenia: 2017-07-06 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

04.07.2017
Raport bieżący: RB 18/2017 - Zamiar zbycia udziałów spółki zależnej

Data sporządzenia: 2017-07-04 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl