Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Lipiec 2016

13.07.2016
Raport bieżący: RB 44/2016 - Projekty uchwał na zwołane na dzień 8 sierpnia 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta

Data sporządzenia: 2016-07-13 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

13.07.2016
Raport bieżący: RB 43/2016 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

Data sporządzenia: 2016-07-13 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

02.07.2016
Raport bieżący: RB 42/2016 - Zawadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Data sporządzenia: 2016-07-02 / Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

01.07.2016
Raport bieżący: RB 41/2016 - Wypowiedzenie umowy na świadczenie usług animatora

Data sporządzenia: 2016-07-01 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl