Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Lipiec 2015

31.07.2015
Raport bieżący: RB 29/2015 - Udzielenie Spółce Zależnej przez Emitenta poręczenia kredytów bankowych

Data sporządzenia: 2015-07-31 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

31.07.2015
Raport bieżący: RB 28/2015 - Zawarcie przez Podmiot zależny Emitenta znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2015-07-31 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

29.07.2015
Raport bieżący: RB 27/2015 - Aneks do umowy o znaczącej wartości

Data sporządzenia: 2015-07-29 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl