Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Lipiec 2013

31.07.2013
Raport bieżący: RB 26/2013 - Aktualizacja terminów obowiązywania gwarancji korporacyjnych należytego wykonania kontraktów

Data sporządzenia: 2013-07-31 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

30.07.2013
Raport bieżący: RB 25/2013 - Przekroczenie kryterium łącznej wartości umowy znaczącej Emitenta

Data sporządzenia: 2013-07-30 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

15.07.2013
Raport bieżący: RB 24/2013 - Nabycie aktywa znaczącego – udziały w spółce ZBACH Sp. z o.o.

Data sporządzenia: 2013-07-15 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

12.07.2013
Raport bieżący: RB 23/2013 - Ustalenie ostatecznych warunków znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2013-07-12 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

12.07.2013
Raport bieżący: RB 22/2013 - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Data sporządzenia: 2013-07-12 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl