Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Lipiec 2012

31.07.2012
Raport bieżący: RB 30/2012 - Zmiana wartości aktywa znaczącego – udziały w spółce MD-Proeco Sp. z o.o.

Data sporządzenia: 2012-07-31 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

17.07.2012
Raport bieżący: RB 29/2012 - Nabycie aktywa znaczącego – udziały w spółce MD-Proeco Sp. z o.o.

Data sporządzenia: 2012-07-17 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

16.07.2012
Raport bieżący: RB 28/2012 - Przydział Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D

Data sporządzenia: 2012-07-16 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

16.07.2012
Raport bieżący: RB 27/2012 - Ustalenie ostatecznych warunków znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2012-07-16 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

16.07.2012
Raport bieżący: RB 26/2012 - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Data sporządzenia: 2012-07-16 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

03.07.2012
Raport bieżący: RB 25/2012 - Umowy kredytowe z Bankiem BPH S.A. – spełnienie warunków umowy - wpis na hipotekę

Data sporządzenia: 2012-07-03 / Podstawa prawna: 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

02.07.2012
Raport bieżący: RB 24/2012 - Umowy kredytowe z Bankiem BPH S.A. – spełnienie warunków umowy - wpis na hipotekę

Data sporządzenia: 2012-07-02 / Podstawa prawna: 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl