Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Lipiec 2011

11.07.2011
Raport bieżący: RB 25/2011 - Nabycie akcji Chemoservis-Dwory S.A. przez osobę zarządzającą

Data sporządzenia: 2011-07-11 / Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl