Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Lipiec 2009

31.07.2009
2009-07-31 -- RB 36/2009 Informacja dotycząca zgody organu nadzorczego Emitenta na nabycie 100% udziałów

Temat: Informacja dotycząca zgody organu nadzorczego Emitenta na nabycie 100% udziałów Data sporządzenia: 31.07.2009 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

31.07.2009
2009-07-31 -- RB 37/2009 Rezygnacja osoby zarządzającej z pełnienia funkcji Członka Zarządu

Temat: Rezygnacja osoby zarządzającej z pełnienia funkcji Członka Zarządu Data sporządzenia: 31.07.2009 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

31.07.2009
2009-07-31 -- RB 39/2009 Informacja na temat osoby zarządzającej

Temat: Informacja na temat osoby zarządzającej Data sporządzenia: 2009-07-31 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

24.07.2009
2009-07-24 -- RB 35/2009 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Chemoservis-Dwory S.A.

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Chemoservis-Dwory S.A. Data sporządzenia: 24.07.2009 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

09.07.2009
2009-07-09 -- RB 34/2009 Poszerzenie zakresu prac umowy znaczącej - aneks

Temat: Poszerzenie zakresu prac umowy znaczącej - aneks Data sporządzenia: 2009-07-09 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

08.07.2009
2009-07-08 -- RB 33/2009 Informacja Emitenta w sprawie zawarcia umowy na wyłączność w prowadzeniu negocjacji

Temat: Informacja Emitenta w sprawie zawarcia umowy na wyłączność w prowadzeniu negocjacji. Data sporządzenia: 2009-07-08 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

01.07.2009
2009-07-01 -- RB 32/2009 Informacja Emitenta w sprawie zawarcia umowy na wyłączność w prowadzeniu negocjacji

Temat: Informacja Emitenta w sprawie zawarcia umowy na wyłączność w prowadzeniu negocjacji. Data sporządzenia: 2009-07-01 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl