Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Kwiecień 2018

27.04.2018
Raport bieżący: RB 26/2018 - Projekty uchwał na zwołane na dzień 28 maja 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta

Data sporządzenia: 2018-04-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

27.04.2018
Raport bieżący: RB 25/2018 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

Data sporządzenia: 2018-04-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

19.04.2018
Raport bieżący: RB 15/2018 - Zbycie udziałów w spółce stowarzyszonej

Data sporządzenia: 2018-04-19 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

19.04.2018
Raport bieżący: RB 14/2018 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok

Data sporządzenia: 2018-04-19 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl