Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Kwiecień 2018

27.04.2018
Raport bieżący: RB 26/2018 - Projekty uchwał na zwołane na dzień 28 maja 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta

Data sporządzenia: 2018-04-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

27.04.2018
Raport bieżący: RB 25/2018 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

Data sporządzenia: 2018-04-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

27.04.2018
Raport bieżący: RB 24/2018 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Data sporządzenia: 2018-04-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

27.04.2018
Raport bieżący: RB 23/2018 - Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Spółki

Data sporządzenia: 2018-04-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

27.04.2018
Raport bieżący: RB 22/2018 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Data sporządzenia: 2018-04-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

26.04.2018
Raport bieżący: RB 21/2018 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok oraz raportu za pierwszy kwartał 2018

Data sporządzenia: 2018-04-26 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

26.04.2018
Raport bieżący: RB 20/2018 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Data sporządzenia: 2018-04-26 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

25.04.2018
Raport bieżący: RB 19/2018 - Decyzja Zarządu Spółki o utworzeniu odpisów aktualizujących i rezerw

Data sporządzenia: 2018-04-25 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

25.04.2018
Raport bieżący: RB 18/2018 - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Data sporządzenia: 2018-04-25 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej

25.04.2018
Raport bieżący: RB 17/2018 - Decyzja Zarządu Spółki zależnej o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego

Data sporządzenia: 2018-04-25 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

24.04.2018
Raport bieżący: RB 16/2018 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Data sporządzenia: 2018-04-24 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

19.04.2018
Raport bieżący: RB 15/2018 - Zbycie udziałów w spółce stowarzyszonej

Data sporządzenia: 2018-04-19 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

19.04.2018
Raport bieżący: RB 14/2018 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok

Data sporządzenia: 2018-04-19 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Notowania

CHS
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt dla Inwestorów

 

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl