Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Kwiecień 2016

18.04.2016
Raport bieżący: RB 27/2016 - Przedterminowy wykup obligacji serii A Emitenta

Data sporządzenia: 2016-04-18 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

15.04.2016
Raport bieżący: RB 26/2016 - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 24/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 roku

Data sporządzenia: 2016-04-15 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

08.04.2016
Raport bieżący: RB 25/2016 - Przeniesienie akcji do Jednostki Zależnej

Data sporządzenia: 2016-04-08 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

06.04.2016
Raport bieżący: RB 24/2016 - Zawarcie przez Emitenta i Jednostkę Zależną znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2016-04-06 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

06.04.2016
Raport bieżący: RB 23/2016 - Łączne kryterium umów w spółce zależnej Emitenta

Data sporządzenia: 2016-04-06 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

05.04.2016
Raport bieżący: RB 22/2016 - Nabycie znaczącego aktywa

Data sporządzenia: 2016-04-05 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

01.04.2016
Raport bieżący: RB 21/2016 - Przedterminowy wykup i umorzenie części obligacji Emitenta serii A

Data sporządzenia: 2016-04-01 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl