Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Kwiecień 2015

22.04.2015
Raport bieżący: RB 15/2015 - Podpisanie aneksów do znaczącej umowy Emitenta w łącznym kryterium

Data sporządzenia: 2015-04-22 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

10.04.2015
Raport bieżący: RB 14/2015 - Podsumowanie przeprowadzenia emisji obligacji serii A Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2015-04-10 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

07.04.2015
Raport bieżący: RB 13/2015 - Podpisanie listu intencyjnego - znaczące zamówienie Emitenta

Data sporządzenia: 2015-04-07 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl