Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Kwiecień 2014

29.04.2014
Raport bieżący: RB 19/2014 - Aneks do umowy znaczącej - łączne kryterium umowy

Data sporządzenia: 2014-04-29 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

04.04.2014
Raport bieżący: RB 18/2014 - Podpisanie przez Emitenta istotnej umowy - uzupełnienie RB nr 14/2014

Data sporządzenia: 2014-04-04 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

03.04.2014
Raport bieżący: RB 17/2014 - Podpisanie przez Emitenta znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2014-04-03 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl