Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Kwiecień 2013

30.04.2013
Raport bieżący: RB 12/2013 - Nabycie akcji Chemoservis-Dwory S.A. przez osobę zarządzającą

Data sporządzenia: 2013-04-30 / Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

30.04.2013
Raport bieżący: RB 11/2013 - Zawarcie przez Chemoservis-Dwory S.A. aneksu o do umowy znaczącej

Data sporządzenia: 2013-04-30 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

29.04.2013
Raport bieżący: RB 10/2013 - Dokonanie odpisu aktualizującego przeterminowane należności

Data sporządzenia: 2013-04-29 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl