Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Kwiecień 2011

27.04.2011
Raport bieżący: RB 13/2011 - Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta aneksu do znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2011-04-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

27.04.2011
Raport bieżący: RB 12/2011 - Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta aneksu do znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2011-04-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

21.04.2011
Raport bieżący: RB 11/2011 - Przekazanie informacji przez osobę obowiązaną

Data sporządzenia: 2011-04-21 / Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

21.04.2011
Raport bieżący: RB 10/2011 - Ujawnienie stanu posiadania

Data sporządzenia: 2011-04-21 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

01.04.2011
Raport bieżący: RB 9/2011 - Przekazanie informacji przez osobę obowiązaną

Data sporządzenia: 2011-04-01 / Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

01.04.2011
Raport bieżący: RB 8/2011 - Ujawnienie stanu posiadania

Data sporządzenia: 2011-04-01 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl