Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Kwiecień 2009

17.04.2009
2009-04-17 -- RB 14/2009 Zawarcie transakcji przez członka organu nadzorczego Emitenta.

Temat: Zawarcie transakcji przez członka organu nadzorczego Emitenta. Data sporządzenia: 2009-04-17 Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie-informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

14.04.2009
2009-04-14 -- RB 13/2009 Zmiana terminu przekazania Raportu Rocznego za 2008 rok

Temat: Zmiana terminu przekazania Raportu Rocznego za 2008 rok. Data sporządzenia: 2009-04-14 Podstawa prawna: 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

10.04.2009
2009-04-10 -- RB 12/2009 Informacja o zawartym aneksie do umowy znaczącej

Temat: Informacja o zawartym aneksie do umowy znaczącej. Data sporządzenia: 2009-04-10 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

03.04.2009
2009-04-03 -- RB 11/2009 Informacja o złożeniu wiążącej oferty

Temat: Informacja o złożeniu wiążącej oferty. Data sporządzenia: 2009-04-03 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt1 Ustawy o Ofercie-informacje poufne

02.04.2009
2009-04-02 -- RB 10/2009 Informacja o zawartym aneksie do umowy znaczącej

Temat: Informacja o zawartym aneksie do umowy znaczącej. Data sporządzenia: 2009-04-02 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl