Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Historia Firmy

Lata 1946 - 1997

Początki firmy sięgają 1946 roku, kiedy to w strukturze organizacyjnej Zakładów Chemicznych Oświęcim, poprzednika prawnego Firmy Chemicznej Dwory S.A. (obecnie Synthos Group) funkcjonował Zakład Wykonawstwa Remontów Aparatury Chemicznej oraz Zakład Wykonawstwa Remontów i Inwestycji. Z ich udziałem wybudowane zostały ciągi produkcyjne karbidu, acetylenu i acetylenopochodnych, chloru, chlorku winylu, PCW, piece do wytlewania węgla, instalacje do wytwarzania metanolu, styrenu oraz polistyrenu, jak również  wykonano montaż instalacji do wytwarzania kauczuków syntetycznych oraz lateksów.

 

Lata 1998 - 2006

W 1998 roku w konsekwencji procesu prywatyzacyjnego na bazie wyżej wspomnianych zakładów powstał odrębny podmiot gospodarczy, przybierając formę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe CHEMOSERVIS-DWORY Sp. z o.o.  wchodziła w skład grupy kapitałowej Firmy Chemicznej Dwory S.A., która była jej większościowym właścicielem. Powstanie firmy było wynikiem wydzielania na zewnątrz działalności niezwiązanych bezpośrednio z podstawowym profilem produkcyjnym Firmy Chemicznej Dwory S.A. W niniejszym okresie na terenie zakładu produkcyjnego ówczesnej spółki matki, sukcesywnie modernizowane były linie produkcyjne lateksów towarowych oraz kauczukowych, oddane zostały do użytku nowe instalacje do produkcji polistyrenu spienialnego (Owipian) oraz polistyrenu blokowego (Owispol), pracujące na licencji technologicznej FINA. Rozbudowano proekologiczną instalację Regenox, oczyszczającą zawierające styren odgazy z suszarek kauczuku. Przy wszystkich wyżej opisanych inwestycjach kluczową rolę odegrało Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe CHEMOSERVIS-DWORY S.A.

 

Lata 2007 - obecnie

Po zmianach właścicielskich (100% udziałów nabyła grupa spółek: PETRO Mechanika S.A., PETROELTECH S.A. oraz PETRO Remont Sp. z o.o., wywodzących się kapitałowo z PKN Orlen S.A.) w 2007 roku firma przekształciła się w spółkę akcyjną. Dzięki pozyskaniu strategicznych inwestorów branżowych CHEMOSERVIS-DWORY S.A. mógł liczyć na wsparcie zasobami kapitałowymi jak i ludzkimi (w tym „know-how”) w związku z realizacja dużych projektów. Od stycznia 2008 spółka rozszerzyła swoją działalność, przejmując służby utrzymania ruchu w branży elektrycznej z Synthos Dwory Sp. z o.o. zatrudniając na ten czas ogółem 350 pracowników.

Kluczowym momentem w historii Firmy był debiut akcji spółki na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 25 listopada 2008 roku. Kolejnym istotnym wydarzeniem było powstanie Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY. Grupa powstała dnia 1 października 2009 roku w konsekwencji nabycia przez CHEMOSERVIS-DWORY S.A. 100% udziałów w Spółce Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o. Do kolejnego przejęcia doszło 2 listopada 2010 roku, kiedy to w  wyniku nabycia 100% akcji do Grupy Kapitałowej włączono czeską spółkę K-Protos a.s. Natomiast z punktu widzenia zrealizowanych inwestycji, sukcesem zakończyła się budowa fabryki estrów metylowych olejów roślinnych w Tychach dla spółki Bioagra-Oil S.A. (Grupa Bakoma). Niniejsza inwestycja została przeprowadzona w systemie Generalnego Wykonawcy.

 


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl