Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Grudzień 2018

31.12.2018
Raport bieżący: RB 73/2018 Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018

Data sporządzenia: 2018-12-31 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 73/2018 Temat: Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018

21.12.2018
Raport bieżący: RB 72/2018 Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji Emitenta

Data sporządzenia: 2018-12-21 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 72/2018 Temat: Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji Emitenta

21.12.2018
Raport bieżący: RB 71/2018 Informacja o wpłynięciu do spółki Emitenta żądania zwołania NWZA

Data sporządzenia: 2018-12-21 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 71/2018 Temat: Informacja o wpłynięciu do spółki Emitenta żądania zwołania NWZA

20.12.2018
Raport bieżący: RB 70/2018 Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji Emitenta

Data sporządzenia: 2018-12-20 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 70/2018 Temat: Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji Emitenta

12.12.2018
Raport bieżący: RB 69/2018 Informacja nt. żądania zwołania NWZA

Data sporządzenia: 2018-12-12 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 69/2018 Temat: Informacja nt. żądania zwołania NWZA


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl