Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Grudzień 2017

13.12.2017
Raport bieżący: RB 44/2017 - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta

Data sporządzenia: 2017-12-13 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

04.12.2017
Raport bieżący: RB 43/2017 - Warunkowa rejestracja akcji serii B Emitenta w KDPW

Data sporządzenia: 2017-12-04 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl