Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Grudzień 2016

23.12.2016
Raport bieżący: RB 93/2016 - Podpisanie aneksu do umowy znaczącej

Data sporządzenia: 2016-12-23 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

23.12.2016
Raport bieżący: RB 92/2016 - Decyzja Zarządu o wykupie części obligacji serii B przez Emitenta

Data sporządzenia: 2016-12-23 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

15.12.2016
Raport bieżący: RB 91/2016 - Nabycie przez Emitenta udziałów w Spółce CHEMONT Sp. z o.o. – przejście prawa własności udziałów

Data sporządzenia: 2016-12-15 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

15.12.2016
Raport bieżący: RB 90/2016 - Zbycie przez Emitenta udziałów w Spółce Zależnej - aneks Nr 2 do umowy sprzedaży

Data sporządzenia: 2016-12-15 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

01.12.2016
Raport bieżący: RB 89/2016 - Zmiana modelu współpracy Emitenta z firmą Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j.

Data sporządzenia: 2016-12-01 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

01.12.2016
Raport bieżący: RB 88/2016 - Udzielenie przez Emitenta gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad

Data sporządzenia: 2016-12-01 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl