Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Grudzień 2015

30.12.2015
Raport bieżący: RB 49/2015 - Umowa znacząca – przekroczenie szacowanej wartości

Data sporządzenia: 2015-12-30 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

29.12.2015
Raport bieżący: RB 48/2015 - Znaczący kontrakt w spółce zależnej Emitenta - łączne kryterium

Data sporządzenia: 2015-12-29 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

29.12.2015
Raport bieżący: RB 47/2015 - Przekroczenie progu 5% ogólnej liczny głosów Emitenta

Data sporządzenia: 2015-12-29 / Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

10.12.2015
Raport bieżący: RB 46/2015 - Umowa o znaczącej wartości - łączne kryterium umowy w Spółce zależnej Emitenta

Data sporządzenia: 2015-12-10 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

03.12.2015
Raport bieżący: RB 45/2015 - Umowa o znaczącej wartości - łączne kryterium umowy w Spółce zależnej Emitenta

Data sporządzenia: 2015-12-03 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

02.12.2015
Raport bieżący: RB 44/2015 - Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta

Data sporządzenia: 2015-12-02 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl