Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Grudzień 2014

19.12.2014
Raport bieżący: RB 57/2014 - Podpisanie przez Podmiot zależny Emitenta umowy znaczącej

Data sporządzenia: 2014-12-19 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

19.12.2014
Raport bieżący: RB 56/2014 - Ustanowienie hipoteki umownej

Data sporządzenia: 2014-12-19 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

18.12.2014
Raport bieżący: RB 55/2014 - Podpisanie przez Emitenta umowy – łączne kryterium umowy znaczącej

Data sporządzenia: 2014-12-18 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

17.12.2014
Raport bieżący: RB 54/2014 - Łączne kryterium umowy znaczącej – aneks do umowy o znaczącej wartości

Data sporządzenia: 2014-12-17 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl