Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Grudzień 2012

28.12.2012
Raport bieżący: RB 50/2012 - Wypowiedzenie przez Zarząd spółki zależnej Emitenta Zakładowego Zbiorowego Układu Pracy

Data sporządzenia: 2012-12-28 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

28.12.2012
Raport bieżący: RB 49/2012 - Aktualizacja terminów obowiązywania gwarancji korporacyjnych należytego wykonania kontraktów

Data sporządzenia: 2012-12-28 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

27.12.2012
Raport bieżący: RB 48/2012 - Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta istotnej umowy – łączne kryterium umowy znaczącej

Data sporządzenia: 2012-12-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

21.12.2012
Raport bieżący: RB 47/2012 - Zawarcie przez Emitenta aneksu o znaczącej wartości

Data sporządzenia: 2012-12-21 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl