Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Grudzień 2010

23.12.2010
Raport bieżący: RB 100/2010 - Zamówienie o znaczącej wartości

Data sporządzenia: 2010-12-23 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

17.12.2010
Raport bieżący: RB 99/2010 - Ujawnienie stanu posiadania

Data sporządzenia: 2010-12-17 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

16.12.2010
Raport bieżący: RB 98/2010 - Ujawnienie stanu posiadania

Data sporządzenia: 2010-12-16 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

16.12.2010
Raport bieżący: RB 97/2010 - Objęcie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych

Data sporządzenia: 2010-12-16 / Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

15.12.2010
Raport bieżący: RB 96/2010 - Ujawnienie stanu posiadania

Data sporządzenia: 2010-12-15 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

14.12.2010
Raport bieżący: RB 95/2010 - Objęcie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych

Data sporządzenia: 2010-12-14 / Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

10.12.2010
Raport bieżący: RB 94/2010 - Objęcie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych

Data sporządzenia: 2010-12-10 / Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

10.12.2010
Raport bieżący: RB 93/2010 - Ujawnienie stanu posiadania

Data sporządzenia: 2010-12-10 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

10.12.2010
Raport bieżący: RB 92/2010 - Ujawnienie stanu posiadania

Data sporządzenia: 2010-12-10 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

03.12.2010
Raport bieżący: RB 91/2010 - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2010-12-03 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl