Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Grudzień 2009

30.12.2009
Raport bieżący: RB 85/2009 Temat: Transakcja akcjami przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący: RB 85/2009 Data sporządzenia: 2009-12-30 Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

28.12.2009
Raport bieżący: RB 83/2009 Temat: Ujawnienie stanu posiadania

Raport bieżący: RB 83/2009 Data sporządzenia: 2009-12-28 Podstawa prawna: Art. 70 ust 1 Ustawy o ofercie

28.12.2009
Raport bieżący: RB 84/2009 Temat: Transakcja akcjami osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący: RB 84/2009 Data sporządzenia: 2009-12-28 Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

23.12.2009
Raport bieżący: RB 82/2009 Temat: Transakcje akcjami osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący: RB 82/2009 Data sporządzenia: 2009-12-23 Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

22.12.2009
Raport bieżący: RB 80/2009 Temat: Ujawnienie stanu posiadania

Raport bieżący: RB 80/2009 Data sporządzenia: 2009-12-22 Podstawa prawna: Art. 70 ust 1 Ustawy o ofercie

22.12.2009
Raport bieżący: RB 81/2009 Temat: Transakcja akcjami osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący: RB 81/2009 Data sporządzenia: 2009-12-22 Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

18.12.2009
Raport bieżący: RB 78/2009 Temat: zbycie pakietu akcji

Raport bieżący: RB 78/2009 Data sporządzenia: 2009-12-18 Podstawa prawna: Art. 70 ust 1 Ustawy o ofercie

18.12.2009
Raport bieżący: RB 79/2009 Temat: Transakcje akcjami osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący: RB 79/2009 Data sporządzenia: 2009-12-18 Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

16.12.2009
Raport bieżący: RB 77/2009 Temat: Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący: RB 77/2009 Data sporządzenia: 2009-12-16 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

02.12.2009
Raport bieżący: RB 74/2009 Temat: Transakcje akcjami osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący: RB 74/2009 Data sporządzenia: 2009-12-02 Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

02.12.2009
Raport bieżący: RB 75/2009 Temat: Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

Raport bieżący: RB 75/2009 Data sporządzenia: 2009-12-02 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

02.12.2009
Raport bieżący: RB 76/2009 Temat: Ustalenie ceny emisyjnej Akcji serii C

Raport bieżący: RB 76/2009 Data sporządzenia: 2009-12-02 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

01.12.2009
Raport bieżący: RB 73/2009 Temat: Transakcje akcjami osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący: RB 73/2009 Data sporządzenia: 2009-12-01 Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl