Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Czerwiec 2019

28.06.2019
Raport bieżący: RB 26/2019 - Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

Data sporządzenia: 2019-06-28 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

28.06.2019
Raport bieżący: RB 25/2019 - Zmiana terminu publikacji raportu za pierwszy kwartał 2018

Data sporządzenia: 2019-06-28 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl