Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Czerwiec 2018

26.06.2018
Raport bieżący: RB 39/2018/KOR - Korekta raportu dotyczącego postanowienia z Sądu o zabezpieczeniu majątku Emitenta

Data sporządzenia: 2018-06-21 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

21.06.2018
Raport bieżący: RB 39/2018 - Otrzymanie postanowienia z Sądu o zabezpieczeniu majątku Emitenta

Data sporządzenia: 2018-06-21 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

20.06.2018
Raport bieżący: RB 38/2018 - Wezwania do zwrotu kwot wypłaconych odszkodowań – realizacja gwarancji ubezpieczeniowych udzielonych przez Emitenta

Data sporządzenia: 2018-06-20 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

13.06.2018
Raport bieżący: RB 37/2018 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok oraz raportu za pierwszy kwartał 2018

Data sporządzenia: 2018-06-13 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl