Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Czerwiec 2017

30.06.2017
Raport bieżący: RB 17/2017 - Zbycie udziałów – podpisanie przez Emitenta przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów

Data sporządzenia: 2017-06-30 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

30.06.2017
Raport bieżący: RB 16/2017 - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Data sporządzenia: 2017-06-30 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej

05.06.2017
Raport bieżący: RB 15/2017 - Podpisanie przez spółkę zależną porozumienia rozwiązującego umowę o znaczącej wartości

Data sporządzenia: 2017-06-05 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl