Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Czerwiec 2016

17.06.2016
Raport bieżący: RB 40/2016 - Ustanowienie zastawu rejestrowego na mieniu spółki zależnej Emitenta

Data sporządzenia: 2016-06-17 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

16.06.2016
Raport bieżący: RB 39/2016 - Ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomościach Emitenta

Data sporządzenia: 2016-06-16 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

15.06.2016
Raport bieżący: RB 38/2016 - Podpisanie przez Podmiot zależny Emitenta umowy o istotnej wartości – łączne kryterium

Data sporządzenia: 2016-06-15 / Podstawa prawna: § 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności

07.06.2016
Raport bieżący: RB 37/2016 - Przedterminowy wykup części obligacji serii B Emitenta

Data sporządzenia: 2016-06-07 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

02.06.2016
Raport bieżący: RB 36/2016 - Decyzja Zarządu o wykupie części obligacji przez Emitenta

Data sporządzenia: 2016-06-02 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

01.06.2016
Raport bieżący: RB 35/2016 - Wybór biegłego rewidenta

Data sporządzenia: 2016-06-01 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl