Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Czerwiec 2015

30.06.2015
Raport bieżący: RB 26/2015 - Znaczący kontrakt w spółce zależnej Emitenta - łączne kryterium

Data sporządzenia: 2015-06-30 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

26.06.2015
Raport bieżący: RB 25/2015 - Podsumowanie kosztów emisji obligacji serii A Chemoservis-Dwory S.A. - Aktualizacja

Data sporządzenia: 2015-06-26 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

26.06.2015
Raport bieżący: RB 24/2015 - Ustanowienie hipoteki umownej

Data sporządzenia: 2015-06-26 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

23.06.2015
Raport bieżący: RB 23/2015 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

Data sporządzenia: 2015-06-23 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

23.06.2015
Raport bieżący: RB 22/2015 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2015-06-23 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

17.06.2015
Raport bieżący: RB 21/2015 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO na Catalyst obligacji serii A Emitenta

Data sporządzenia: 2015-06-17 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

11.06.2015
Raport bieżący: RB 20/2015 - Zmiana animatora rynku akcji Emitenta

Data sporządzenia: 2015-06-11 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

08.06.2015
Raport bieżący: RB 19/2015 - Wprowadzenie do ASO na Catalyst obligacji serii A Emitenta

Data sporządzenia: 2015-06-08 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl