Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Czerwiec 2014

05.06.2014
Raport bieżący: RB 33/2014 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

Data sporządzenia: 2014-06-05 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

05.06.2014
Raport bieżący: RB 32/2014 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2014-06-05 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

05.06.2014
Raport bieżący: RB 31/2014 - Złożenie do KDPW aneksu do listu księgowego scalenia akcji Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2014-06-05 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl