Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Czerwiec 2013

27.06.2013
Raport bieżący: RB 21/2013 - Upływ kadencji Członków Zarządu Emitenta, powołanie na nową kadencję

Data sporządzenia: 2013-06-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

27.06.2013
Raport bieżący: RB 20/2013 - Powołanie/odwołanie Członków Organu Nadzorczego Emitenta – upływ kadencji

Data sporządzenia: 2013-06-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

27.06.2013
Raport bieżący: RB 19/2013 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

Data sporządzenia: 2013-06-27 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - ZWZ lista powyżej 5%

27.06.2013
Raport bieżący: RB 18/2013 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2013-06-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

26.06.2013
Raport bieżący: RB 17/2013 - Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta istotnej umowy – łączne kryterium umowy znaczącej

Data sporządzenia: 2013-06-26 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl