Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Czerwiec 2012

28.06.2012
Raport bieżący: RB 23/2012 - Uchwalenie wypłaty dywidendy przez Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2012 roku

Data sporządzenia: 2012-06-28 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

28.06.2012
Raport bieżący: RB 22/2012 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ

Data sporządzenia: 2012-06-28 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - ZWZ lista powyżej 5%

28.06.2012
Raport bieżący: RB 21/2012 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2012-06-28 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

25.06.2012
Raport bieżący: RB 20/2012 - Umowy kredytowe z Bankiem BPH S.A. – spełnienie warunków umowy

Data sporządzenia: 2012-06-25 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

20.06.2012
Raport bieżący: RB 19/2012 - Umowy kredytowe z Bankiem BPH S.A.

Data sporządzenia: 2012-06-20 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

01.06.2012
Raport bieżący: RB 18/2012 - Projekty uchwał na zwołane na dzień 28 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta

Data sporządzenia: 2012-06-01 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

01.06.2012
Raport bieżący: RB 17/2012 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Data sporządzenia: 2012-06-01 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl