Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Czerwiec 2011

15.06.2011
Raport bieżący: RB 24/2011 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ

Data sporządzenia: 2011-06-15 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - ZWZ lista powyżej 5%

14.06.2011
Raport bieżący: RB 23/2011 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2011-06-14 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

03.06.2011
Raport bieżący: RB 22/2011 - Zawarcie przez Podmiot zależny Emitenta znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2011-06-03 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

03.06.2011
Raport bieżący: RB 21/2011 - Zawarcie znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2011-06-03 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl