Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Czerwiec 2010

21.06.2010
Raport bieżący: RB 62/2010 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

Data sporządzenia: 2010-06-21 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - ZWZ lista powyżej 5%

17.06.2010
Raport bieżący: RB 61/2010 - Upływ kadencji dotychczasowych Członków Zarządu, powołanie na nową kadencję

Data sporządzenia: 2010-06-17 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

17.06.2010
Raport bieżący: RB 60/2010 - Upływ kadencji dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, powołanie na nową kadencję

Data sporządzenia: 2010-06-17 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

17.06.2010
Raport bieżący: RB 59/2010 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 czerwca 2010 roku

Data sporządzenia: 2010-06-17 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

17.06.2010
Raport bieżący: RB 58/2010 - Transakcja akcjami przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych

Data sporządzenia: 2010-06-17 / Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

16.06.2010
Raport bieżący: RB 57/2010 - Transakcja akcjami przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych

Data sporządzenia: 2010-06-16 / Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

10.06.2010
Raport bieżący: RB 56/2010 - Transakcja akcjami przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych

Data sporządzenia: 2010-06-10 / Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

09.06.2010
Raport bieżący: RB 55/2010 - Stan posiadania akcji

Data sporządzenia: 2010-06-09 / Podstawa prawna: Art. 70 ust 1 Ustawy o ofercie

09.06.2010
Raport bieżący: RB 54/2010 - Transakcja akcjami przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych

Data sporządzenia: 2010-06-09 / Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

08.06.2010
Raport bieżący: RB 53/2010 - Stan posiadania akcji

Data sporządzenia: 2010-06-08 / Podstawa prawna: Art. 70 ust 1 Ustawy o ofercie

07.06.2010
Raport bieżący: RB 52/2010 - Transakcja akcjami przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych

Data sporządzenia: 2010-06-07 / Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

04.06.2010
Raport bieżący: RB 51/2010 - Transakcja akcjami przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych

Data sporządzenia: 2010-06-04 / Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

02.06.2010
Raport bieżący: RB 50/2010 - Transakcja akcjami przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych

Data sporządzenia: 2010-06-02 / Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

02.06.2010
Raport bieżący: RB 49/2010 - Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2010-06-02 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl