Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Czerwiec 2009

25.06.2009
2009-06-25 -- RB 31/2009 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

Temat: Zawarcie aneksu do umowy znaczącej Data sporządzenia: 2009-06-25 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

24.06.2009
2009-06-24 -- RB 28/2009 Rezygnacja osoby zarządzającej

Temat: Rezygnacja osoby zarządzającej Data sporządzenia: 2006-06-24 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

24.06.2009
2009-06-24 -- RB 30/2009 Informacja o wycofanej rezygnacji

Temat: Informacja o wycofaniu rezygnacji Data sporządzenia: 2009-06-24 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

24.06.2009
2009-06-24 -- RB 29/2009 Powołanie osoby zarządzającej

Temat: Powołanie osoby zarządzającej Data sporządzenia: 2006-06-24 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

22.06.2009
2009-06-22 -- RB 27/2009 Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Chemoservis-Dwory S.A.

Temat: Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Chemoservis-Dwory S.A. Data sporządzenia: 2006-06-22 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

15.06.2009
2009-06-15 -- RB 26/2009 Dostosowanie strony korporacyjnej Spółki do wymogów Zasad Ładu Korporacyjnego

Temat: Dostosowanie strony korporacyjnej Spółki do wymogów Zasad Ładu Korporacyjnego. Data sporządzenia: 2009-06-15 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

10.06.2009
2009-06-10 -- RB 25/2009 Zmiana animatora rynku

Temat: Zmiana animatora rynku. Data sporządzenia: 2009-06-10 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

03.06.2009
2009-06-03 -- RB 23/2009 Uchwalenie wypłaty dywidendy przez Walne Zgromadzenie w dniu 2 czerwca 2009 roku.

Temat: Uchwalenie wypłaty dywidendy przez Walne Zgromadzenie w dniu 2 czerwca 2009 roku. Data sporządzenia: 2009-06-03 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

03.06.2009
2009-06-03 -- RB 24/2009 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Chemoservis-Dwory S.A. w dniu 2 czerwca 2009 roku.

Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Chemoservis-Dwory S.A. w dniu 2 czerwca 2009 roku. Data sporządzenia: 2009-06-03 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista, co najmniej 5 %

02.06.2009
2009-06-02 -- RB 22/2009 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Chemoservis-Dwory S.A. w dniu 2 czerwca 2009 roku

Temat: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Chemoservis-Dwory S.A. w dniu 2 czerwca 2009 roku. Data sporządzenia: 2009-06-02 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

01.06.2009
2009-06-01 -- RB 21 Raport uzupełniający dotyczący stosowania przez Chemoservis-Dwory S.A. zasad ładu korporacyjnego.

Temat: Raport uzupełniający dotyczący stosowania przez Chemoservis-Dwory S.A. zasad ładu korporacyjnego. Data sporządzenia: 2009-06-01 Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl