Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Badania materiałów


Spółka posiada w swojej strukturze Laboratorium Działu Kontroli posiadające Świadectwo Uznania Laboratorium Badawczego stopnia IIBadania Materiałów.

Spółka posiada w swojej strukturze Laboratorium Działu Kontroli posiadające Świadectwo Uznania Laboratorium Badawczego stopnia II - nr rejestru LB-034/02, nadane przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu.

Zakres uznania:

 • Kontrola Jakości:
 • Nadzór nad wyrobem w trakcie procesu produkcyjnego.
 • Wykonywanie dokumentacji odbiorczej, powykonawczej tzw. paszporty, protokoły.
 • Laboratorium:
 • Wykonywanie badań niszczących i nieniszczących, uznane przez UDT.
 • W zakresie uznania znajdują się następujące rodzaje badań:
 • Badania ultradźwiękowe wyrobów hutniczych i złączy spawanych.
 • Ultradźwiękowe pomiary grubości.
 • Badania magnetyczno - proszkowe.
 • Badania penetracyjne.
 • Statyczne próby rozciągania wyrobów hutniczych i złączy spawanych.
 • Próby udarności wyrobów hutniczych oraz złączy spawanych.
 • Statyczne próby zginania wyrobów hutniczych i złączy spawanych.
 • Pomiary twardości sposobem Rockwella, Brinella, Vickersa.
 • Badania makroskopowe złączy spawanych.
 • Badania składu chemicznego metodami fizycznymi.
 • Badania długości, badania kąta i badania wizualne.
opis niedostepny

 • Diagnostyka i monitoring maszyn i urządzeń:
 • Silniki elektryczne.
 • Dmuchawy, wentylatory.
 • Pompy wodne.
 • Przekładnie zębate.
 • Młyny stożkowe, mieszadła.
 • Maszyny tłokowe.
 • Kompresory śrubowe.
 • Obrabiarki.
 • Separatory.
 • Turbosprężarki.
 • Pomiary drgań.
 • Ocena stanu technicznego urządzeń wirujących poprzez wykonanie pomiaru drgań i analizę stanu łożysk tocznych.
 • Diagnoza uszkodzeń urządzeń metodą widmową
 • Laserowe osiowanie zasprzęglonych maszyn wirujących: dmuchawa, pompa, kompresory, silniki.
 • Laserowe osiowanie pasów klinowych (dokładność rzędu 0,01 mm).
 • Sprawdzanie i wzorcowanie przyrządów pomiarowych (metry, suwmiarki, mikromierze).

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl