Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Strona Główna

 
19.07.2018
Raport bieżący: RB 41/2018 - Podpisanie przez spółkę zależną aneksu znacząco zwiększającego wartość umowy o istotnej treści

Data sporządzenia: 2018-07-19 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

18.07.2018
PUBLIKACJA JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2017 ROK

Zarząd CHEMOSERVIS-DWORY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka opublikowała jednostkowy oraz skonsolidowany Raport Roczny za 2017 rok.

06.07.2018
Raport bieżący: RB 40/2018 - Powołanie osoby zarządzającej

Data sporządzenia: 2018-07-06 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

26.06.2018
Raport bieżący: RB 39/2018/KOR - Korekta raportu dotyczącego postanowienia z Sądu o zabezpieczeniu majątku Emitenta

Data sporządzenia: 2018-06-21 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Notowania

CHS
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt dla Inwestorów

 

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl