Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Strona Główna

 
14.03.2019
Raport bieżący: RB 16/2019 - Terminy publikacji raportów okresowych Emitenta

Data sporządzenia: 2019-03-14 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

11.03.2019
Raport bieżący: RB 15/2019 - Informacja o aktualnej strukturze akcjonariatu Emitenta

Data sporządzenia: 2019-03-11 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

11.03.2019
Raport bieżący: RB 14/2019 - Informacja o zwołaniu NWZ na żądanie akcjonariusza - uzupełnienie

Data sporządzenia: 2019-03-11 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

28.02.2019
Raport bieżący: RB 13/2019 - Oświadczenie Zarządu Emitenta o nieważności zawartych Umów

Data sporządzenia: 2019-02-28 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl