Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raporty Bieżące

 

 

17.11.2017
Raport bieżący: RB 42/2017 - Aktualizacja informacji dotycząca listu intencyjnego

Data sporządzenia: 2017-11-17 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

09.11.2017
Raport bieżący: RB 41/2017 - Spełnienie warunków umowy przyrzeczonej przeniesienie własności udziałów

Data sporządzenia: 2017-11-09 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

07.11.2017
Raport bieżący: RB 40/2017 - Zamiana akcji na okaziciela Emitenta na akcja imienne

Data sporządzenia: 2017-11-07 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

26.09.2017
Raport bieżący: RB 37/2017 - Zawarcie umowy przyrzeczonej dotyczącej przeniesienia udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Emitenta

Data sporządzenia: 2017-09-26 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

18.09.2017
Raport bieżący: RB 34/2017/KOR - Korekta raportu bieżącego nr 34/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r.

Data sporządzenia: 2017-09-18 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

30.08.2017
Raport bieżący: RB 36/2017 - Odwołanie/powołanie członków organu nadzorczego Emitenta

Data sporządzenia: 2017-08-30 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

30.08.2017
Raport bieżący: RB 35/2017 - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ

Data sporządzenia: 2017-08-30 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

29.08.2017
Raport bieżący: RB 34/2017 - Uchwały podjęte przez ZWZ po wznowieniu obrad w dniu 29 sierpnia 2017 roku

Data sporządzenia: 2017-08-29 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

29.08.2017
Raport bieżący: RB 33/2017/KOR - Korekta raportu bieżącego nr 33/2017

Data sporządzenia: 2017-08-29 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

24.08.2017
Raport bieżący: RB 33/2017 - Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZA Emitenta oraz uchwały podjęte w dniu 24 sierpnia 2017 roku do momentu ogłoszenia przerwy

Data sporządzenia: 2017-08-24 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

22.08.2017
Raport bieżący: RB 32/2017 - Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta

Data sporządzenia: 2017-08-22 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

18.08.2017
Raport bieżący: RB 31/2017 - Odpowiedź na zapytania Akcjonariuszy

Data sporządzenia: 2017-08-18 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

18.08.2017
Raport bieżący: RB 30/2017 - Zmiany zapisów w umowie warunkowej dot. transakcji zbycia udziałów

Data sporządzenia: 2017-08-18 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

17.08.2017
Raport bieżący: RB 29/2017 - Informacja o zawarciu listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej akwizycji spółki

Data sporządzenia: 2017-08-17 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

27.07.2017
Raport bieżący: RB 27/2017 - Projekty uchwał na zwołane na dzień 24 sierpnia 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta

Data sporządzenia: 2017-07-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

27.07.2017
Raport bieżący: RB 26/2017 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

Data sporządzenia: 2017-07-27 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

26.07.2017
Raport bieżący: RB 25/2017 - Żądanie akcjonariusza do zwołania NWZA Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2017-07-26 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

24.07.2017
Raport bieżący: RB 24/2017 - Zwiększenie posiadanego pakietu akcji Emitenta – przekroczenie progu

Data sporządzenia: 2017-07-24 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

21.07.2017
Raport bieżący: RB 23/2017 - Zbycie znacznego pakietu akcji Emitenta przez RAUNDS Sp. z o.o.

Data sporządzenia: 2017-07-21 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

21.07.2017
Raport bieżący: RB 22/2017 - Zbycie znacznego pakietu akcji Emitenta przez REVICO S.A.

Data sporządzenia: 2017-07-21 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

20.07.2017
Raport bieżący: RB 21/2017 - Umorzenie postępowania przeciwko Emitentowi

Data sporządzenia: 2017-07-20 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

20.07.2017
Raport bieżący: RB 20/2017 - Zawarcie porozumień z Revico S.A. i Raunds Sp. z o.o.

Data sporządzenia: 2017-07-20 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

06.07.2017
Raport bieżący: RB 19/2017 - Zbycie udziałów – podpisanie przez Emitenta przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów

Data sporządzenia: 2017-07-06 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

04.07.2017
Raport bieżący: RB 18/2017 - Zamiar zbycia udziałów spółki zależnej

Data sporządzenia: 2017-07-04 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

30.06.2017
Raport bieżący: RB 17/2017 - Zbycie udziałów – podpisanie przez Emitenta przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów

Data sporządzenia: 2017-06-30 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

30.06.2017
Raport bieżący: RB 16/2017 - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Data sporządzenia: 2017-06-30 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej

05.06.2017
Raport bieżący: RB 15/2017 - Podpisanie przez spółkę zależną porozumienia rozwiązującego umowę o znaczącej wartości

Data sporządzenia: 2017-06-05 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

21.03.2017
Raport bieżący: RB 14/2017 - Podpisanie przez Emitenta i Jednostkę Zależną aneksów do znaczących umów

Data sporządzenia: 2017-03-21 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

16.02.2017
Raport bieżący: RB 13/2017 - Podpisanie przez Emitenta i Jednostkę Zależną aneksów do znaczących umów

Data sporządzenia: 2017-02-16 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

13.02.2017
Raport bieżący: RB 12/2017 - Podpisanie przez Emitenta umowy o istotnej wartości– łączne kryterium

Data sporządzenia: 2017-02-13 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

03.02.2017
Raport bieżący: RB 11/2017 - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA

Data sporządzenia: 2017-02-03 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

02.02.2017
Raport bieżący: RB 10/2017 - Podpisanie przez Emitenta aneksu do umowy o znaczącej wartości

Data sporządzenia: 2017-02-02 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

25.01.2017
Raport bieżący: RB 9/2017 - Przedterminowy wykup obligacji serii A Emitenta

Data sporządzenia: 2017-01-25 / Podstawa prawna: Inne uregulowania

24.01.2017
Raport bieżący: RB 8/2017 - Aneks do udzielonego Spółce Zależnej ZE ZEN Sp. z o.o. poręczenia kredytów bankowych

Data sporządzenia: 2017-01-24 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

24.01.2017
Raport bieżący: RB 7/2017 - Terminy publikacji raportów okresowych Emitenta

Data sporządzenia: 2017-01-24 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

23.01.2017
Raport bieżący: RB 6/2017 - Przedterminowy wykup części obligacji serii B przez Emitenta

Data sporządzenia: 2017-01-23 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

18.01.2017
Raport bieżący: RB 5/2017 - Podpisanie przez Emitenta umowy o znaczącej wartości

Data sporządzenia: 2017-01-18 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

10.01.2017
Raport bieżący: RB 4/2017 - Zawieszenie obrotu obligacjami serii A

Data sporządzenia: 2017-01-10 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

04.01.2017
Raport bieżący: RB 3/2017 - Wykup części obligacji serii A

Data sporządzenia: 2017-01-04 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

03.01.2017
Raport bieżący: RB 2/2017 - Podpisanie przez Podmiot zależny Emitenta znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2017-01-03 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

02.01.2017
Raport bieżący: RB 1/2017 - Podpisanie przez Emitenta umowy o znaczącej wartości

Data sporządzenia: 2017-01-02 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Notowania

CHS
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt dla Inwestorów

 

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl