Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Okresy zamknięte przed publikacją raportów okresowych

1.    Skonsolidowane Raporty Kwartalne:

        za czwarty kwartał 2016 – okres zamknięty od 13 lutego 2017 do 27 lutego 2017,
        za pierwszy kwartał 2017 – okres zamknięty od 12 maja 2017 do 26 maja 2017,
        za trzeci kwartał 2017 – okres zamknięty od 10 listopada 2017 do 24 listopada 2017.

2.    Jednostkowy i skonsolidowany Raport Półroczny za pierwsze półrocze 2017 – okres zamknięty od 23 sierpnia 2017 do 22 września 2017.

3.    Jednostkowy i skonsolidowany Raport Roczny za 2016 – okres zamknięty od 28 lutego 2017 do 27 kwietnia 2017 roku.
 

Podstawa prawna Art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 z późn. zm. (Dz.U. 2005, Nr 183 poz.1538).

Notowania

CHS
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt dla Inwestorów

 

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl