Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Strona Główna

 
31.07.2015
Raport bieżący: RB 28/2015 - Zawarcie przez Podmiot zależny Emitenta znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2015-07-31 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

29.07.2015
Raport bieżący: RB 27/2015 - Aneks do umowy o znaczącej wartości

Data sporządzenia: 2015-07-29 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

30.06.2015
Raport bieżący: RB 26/2015 - Znaczący kontrakt w spółce zależnej Emitenta - łączne kryterium

Data sporządzenia: 2015-06-30 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

26.06.2015
Raport bieżący: RB 25/2015 - Podsumowanie kosztów emisji obligacji serii A Chemoservis-Dwory S.A. - Aktualizacja

Data sporządzenia: 2015-06-26 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Notowania

CHS
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt dla Inwestorów

 

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl