Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Strona Główna

 
17.12.2014
Raport bieżący: RB 54/2014 - Łączne kryterium umowy znaczącej – aneks do umowy o znaczącej wartości

Data sporządzenia: 2014-12-17 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

28.11.2014
Raport bieżący: RB 53/2014 - Aktualizacja raportu bieżącego RB 47/2014

Data sporządzenia: 2014-11-28 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

26.11.2014
Raport bieżący: RB 52/2014 - Powzięcie informacji przez Zarząd Spółki zależnej Emitenta o wycofaniu znaczącego zamówienia

Data sporządzenia: 2014-11-26 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

21.11.2014
Raport bieżący: RB 51/2014 - Podpisanie przez Emitenta umowy – łączne kryterium umowy znaczącej

Data sporządzenia: 2014-11-21 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Notowania

CHS
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt dla Inwestorów

 

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl