Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Strona Główna

 
27.09.2016
Raport bieżący: RB 68/2016 - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ

Data sporządzenia: 2016-09-27 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

26.09.2016
Raport bieżący: RB 67/2016 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 26 września 2016 roku

Data sporządzenia: 2016-09-26 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

23.09.2016
Raport bieżący: RB 65/2016 - Ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomościach Emitenta – zabezpieczenie zobowiązania Spółki Zależnej

Data sporządzenia: 2016-09-23 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Notowania

CHS
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt dla Inwestorów

 

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl