Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Strona Główna

 
11.07.2014
Raport bieżący: RB 34/2014 - Podpisanie przez Spółkę zależną Emitenta znaczącej umowy – łączne kryterium

Data sporządzenia: 2014-07-11 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

01.07.2014
Zmiana systemu notowań - informacja

Uprzejmie informujemy, że zmiana systemu notowań akcji Chemoservis-Dwory S.A. (powrót do systemu notowań ciągłych), wynikająca z wykreślenia Emitenta z listy alertów nastąpi od dnia 2 lipca 2014 r.

09.06.2014
Chemoservis-Dwory S.A. po raz drugi laureatem nagrody Medal Europejski Business Centre Club

Zarząd Spółki ma zaszczyt poinformować o przyznaniu jej po raz drugi z rzędu Medalu Europejskiego w Finale XXV Edycji Konkursu organizowanego przez Business Centre Club we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i honorowym patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

05.06.2014
Raport bieżący: RB 33/2014 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

Data sporządzenia: 2014-06-05 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Notowania

CHS
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt dla Inwestorów

 

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl