Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Strona Główna

 
15.05.2015
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku

Zarząd Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym opublikowany został skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2015 roku.

29.04.2015
PUBLIKACJA JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2014 ROK

Zarząd CHEMOSERVIS-DWORY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka opublikowała jednostkowy oraz skonsolidowany Raport Roczny za 2014 rok.

22.04.2015
Raport bieżący: RB 15/2015 - Podpisanie aneksów do znaczącej umowy Emitenta w łącznym kryterium

Data sporządzenia: 2015-04-22 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

10.04.2015
Raport bieżący: RB 14/2015 - Podsumowanie przeprowadzenia emisji obligacji serii A Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2015-04-07 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Notowania

CHS
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt dla Inwestorów

 

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl