Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Strona Główna

 
29.08.2016
Publikacja Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu za pierwsze półrocze 2016 roku

Zarząd Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. informuje, iż w dniu 29.08.2016 roku, opublikowany został Jednostkowy i Skonsolidowany Raport za pierwsze półrocze 2016 roku.

19.08.2016
Raport bieżący: RB 55/2016 - Jednolity tekst Statutu Spółki Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2016-08-19 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

16.08.2016
Raport bieżący: RB 54/2016 - Podpisanie przez Emitenta i Jednostkę Zależną znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2016-08-16 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

16.08.2016
Raport bieżący: RB 53/2016 - Łączne kryterium umowy znaczącej w podmiocie zależnym Emitenta

Data sporządzenia: 2016-08-16 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Notowania

CHS
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt dla Inwestorów

 

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl