Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Strona Główna

 
05.06.2017
Raport bieżący: RB 15/2017 - Podpisanie przez spółkę zależną porozumienia rozwiązującego umowę o znaczącej wartości

Data sporządzenia: 2017-06-05 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

26.05.2017
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku

Zarząd Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym opublikowany został skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2017 roku.

27.04.2017
PUBLIKACJA JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2016 ROK

Zarząd CHEMOSERVIS-DWORY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka opublikowała jednostkowy oraz skonsolidowany Raport Roczny za 2016 rok.

21.03.2017
Raport bieżący: RB 14/2017 - Podpisanie przez Emitenta i Jednostkę Zależną aneksów do znaczących umów

Data sporządzenia: 2017-03-21 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Notowania

CHS
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt dla Inwestorów

 

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl