Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Strona Główna

 
24.11.2015
Raport bieżący: RB 43/2015 - Podpisanie przez Podmiot zależny Emitenta umowy – łączne kryterium umowy znaczącej

Data sporządzenia: 2015-11-24 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

13.11.2015
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku

Zarząd Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym opublikowany został skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2015 roku.

09.11.2015
Raport bieżący: RB 39/2015/KOR - Korekta raportu nr 39/2015 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 listopada 2015 roku

Data sporządzenia: 2015-11-09 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

05.11.2015
Raport bieżący: RB 42/2015 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ

Data sporządzenia: 2015-11-05 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Notowania

CHS
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt dla Inwestorów

 

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl