Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Strona Główna

 
01.12.2016
Raport bieżący: RB 89/2016 - Zmiana modelu współpracy Emitenta z firmą Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j.

Data sporządzenia: 2016-12-01 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

01.12.2016
Raport bieżący: RB 88/2016 - Udzielenie przez Emitenta gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad

Data sporządzenia: 2016-12-01 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

25.11.2016
Raport bieżący: RB 87/2016 - Doręczenie pozwu REVICO S.A. przeciwko Emitentowi

Data sporządzenia: 2016-11-25 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 38 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych

Notowania

CHS
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt dla Inwestorów

 

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl