Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Strona Główna

 
10.04.2015
Raport bieżący: RB 14/2015 - Podsumowanie przeprowadzenia emisji obligacji serii A Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2015-04-07 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

07.04.2015
Raport bieżący: RB 13/2015 - Podpisanie listu intencyjnego - znaczące zamówienie Emitenta

Data sporządzenia: 2015-04-07 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

31.03.2015
Raport bieżący: RB 12/2015 - Rejestracja obligacji Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2015-03-31 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

18.03.2015
Raport bieżący: RB 11/2015 - Umowa o znaczącej wartości - łączne kryterium umowy w Spółce zależnej Emitenta

Data sporządzenia: 2015-03-18 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Notowania

CHS
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt dla Inwestorów

 

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl